Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Projekty

Zahrada vily Amálky Zahrada vily Amálky Zahrada vily Amálky Zahrada vily Amálky Zahrada vily Amálky Zahrada vily Amálky

Na 28, Led 2017 | |

Zahrada vily Amálky

Návrh zahrady se maximálně snaží odrazit přání klientů naplnit prostor kolem vily Amálky krásou a soukromím. Své hraje požadavek na udržitelnou míru péče o zahradu, začlenění do kontextu okolí a architektury vily Amálky. Užitková část zahrady je plnohodnotnou součástí prostoru s ambicí naplnit kapacitu spižírny. Zahrada ponese drobný odkaz na prvorepublikovou zahradní tradici v podobě použití českých starých odrůd trvalek.

Amalka-EXT-katalog.inddAmalka-EXT-katalog.inddskica zahradybazén a okolíkoncept A3 - Amálka.psdinspirace1_A3.psd inspirace8_A3.psd inspirace9_A3.psdVstupní parter v severní části pozemku je pojednán jako volná forma zahrady s centrálním prvkem v podobě kruhového jezírka. To je hlevním motivem vstupního prostoru, který je reprezentativní a současně polostinný s klidnou atmosférou. Prostor mezi domy bude doplněn o ostrov keřů s podrostem, který dále na jih navazuje na užitkovou zahradu a rozvolněný ovocný sad. V konceptu zaujímá zvláštní místo letitá jabloň. V blízkosti vjezdu do garáže je počítáno s převahou jehličnatých a stálezelených dřevin.

Obytná zahrada je co do plochy i charakteru hlavní částí zahrady, která je ze severu a severozápadu vymezena architekturou domu, související zimní zahradou a krytým bazénem. Zbytek zahrady bude pojednán volně tak, aby navázal na širší souvislosti místa. Obytná zahrada plynule navazuje na rozvolněný sad a užitkovou zahradu. Terasy vily Amálky jsou doplněny zděnými truhlíky a mobilními nádobami s rostlinami. Geometricky uspořádaná užitná zahrada s vinicí a ovocným sadem volně přechází do prostoru se zahradními domky.

Přírodní část je zarostlá nálety a představuje tu část zahrady, kde v minulosti bylo realizováno minimum zahradních úprav. Zůstane ve formě divoké romantické a kouzelné „divočiny“. Zahradní plán je doplněn o zahradní mobiliář, zahradní objekty a výtvarná díla. Zahrada nyní čeká na dokončení domu.

spolupráce: Ing.arch.Ing. Oldřich Wachtl