Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Projekty

Městská zahrada na Pankráci Městská zahrada na Pankráci Městská zahrada na Pankráci Městská zahrada na Pankráci Městská zahrada na Pankráci Městská zahrada na Pankráci

Na 05, Čvn 2013 | |

Městská zahrada na Pankráci

V roce 2012 jsme byli osloveni Kokoza, o.p.s. ke spolupráci na vytvoření studie městské zahrady a kompostárny u OC Arkády. Výsledek měl veliký úspěch u vedení Arkád, Kokozy i dalších konzultantů. Nyní byly přípravy pozastaveny a v letošním roce se projekt nerozběhne tak, jak bylo plánováno. Sladit potřeby všech zapojených partnerů a nastavit udržitelné financování je časově náročné a mnohdy velmi komplikované. Pozitivní zpráva je, že se podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s obchodním centrem i městskou částí Praha 4 a pevně věříme, že na Pankráci v budoucnu projekt spustíme, i když třeba v jiné formě. Prostor pro komunitní zahradu je vymezen budovou OC Arkády a křižovatkou frekventovaných komunikací. Vertikální konstrukce nesmějí zakrývat reklamní plochy OC Arkády. Exponovaná plocha vyzývá k využití technologií extenzivního charakteru, štěrkovým záhonům, použitím suchomilných druhů, které svým charakterem ladí k myšlence projektu a místo obohatí o atraktivní detaily (barva, vůně, motýli, textury listů, apod.).

04 siteplanCharakter zahrady byl utvářen několika hlavními faktory: jasnými limity prostoru poskytnutého OC Arkády, nutností zůstat mobilní a nezasahovat úpravami radikálně do podloží (např. nevysazovat vzrůstné dřeviny), maximálně využít podmínky daného stanoviště, které se nachází bezprostředně u křižovatky hlavních silnic a je místy bez volné půdy. Dále pak možností, či spíše nutností využít věcné sponzorské dary, recyklované předměty a materiály a samozřejmě účelností rozložení jednotlivých částí produkční zahrady.

0507

Na ploše se v současnosti vyskytují pouze tři stromy či spíše jejich smutné pozůstatky. Protože je prázdný prostor potřeba doplnit i vyšší zelení, a to při důrazném požadavku minimálního zásahu do podloží, bude nutné přistoupit k použití neprokořenitelných mobilních nádob a vyvýšených záhonů a různých konstrukcí pro popínavé rostliny. Právě ty umožní zazelenit prostor při minimálních prostorových nárocích.

0608_fotky

Využití recyklovaných předmětůa materiálůdodá místu jiný netradiční charakter. Návrh bude samozřejmě prioritně řešit účelnost zahrady, která bude muset být produktivní a flexibilní. Ale všechny výše zmíněné prvky by jí měly doplnit, zviditelnit a zatraktivnit.

Studie: r. 2012, spolupráce s architektem Janem Regalem