Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Projekty

Komunitní centrum Hloubětínská 55 Komunitní centrum Hloubětínská 55 Komunitní centrum Hloubětínská 55 Komunitní centrum Hloubětínská 55 Komunitní centrum Hloubětínská 55 Komunitní centrum Hloubětínská 55

Na 07, Kvě 2019 | |

Komunitní centrum Hloubětínská 55

Architektonický návrh budovy Komunitního centra Hloubětínská 55 se v architektonické soutěži z roku 2013 umístil na 3. místě a byl vybrán k realizaci, která nyní probíhá. My jsme byli vybrání do tvůrčího týmu, abychom spolu vytvořili předprostor centra a nakonec i jeho zahradu, která vznikne na pozemku Židovské obce, který se městu podařilo dlouhodobě pronajmout. Návrh sadových úprav zahrady je součástí architektonického řešení objektu kulturního centra a jeho předprostoru i okolní přilehlé komunikace, po které se k centru přijíždí.

Původní stav pozemku dobře ilustruje fakt, že příroda si dokáže vzít rychle zpět vše, co jí bylo ponecháno všanc. V uliční zástavbě doslova zela díra pro něco, co tu dlouhá léta chybělo – kulturní centrum.

Hlavní myšlenkou je vytvořit budově kulturního centra adekvátně fungující venkovní prostor zahrady, která bude návštěvníkům nabízet všechna pozitiva spojená s pobytem v klidné a kvalitní zeleni. Ambroňové stromořadí se bude promítat na horizontu ulice právě v místech, kde stojí budova centra. Zahrada nenásilně propojí novou budovu s historickým kontextem okolních historicky významných budov. Řešení respektuje plánovaný režim kulturního a nároky na nižší stupeň údržby.

Koncept zahrady tvoří cestní okruh s klidovými zónami a centrální travnatá plocha. Komunikace vycházejí ze stávajícího sklonu terénu a umožňující přístup i méně mobilním návštěvníkům centra. Cesty navazují na nástupní vydlážděný prostor u vstupu do centra, plochu s altánovým/pergolovým přístřeškem a prostor pod schodištěm u divadelní místnosti v zahradním suterénu. Vzniklý centrální prostor trávníku opticky zvětšuje relativně malou plochu zahrady a činí jí lehce přehlédnutelnou. Vně okruhu jsou umístěna drobná odpočívadla s intimnější atmosférou a možností posezení. Umístění odpočívadel mimo jiné vychází z možností posedět v různých kvalitách oslunění. Zahrada je doplněna o zahradní jemné osvětlení a zahradní pevný i přenosný mobiliář.

Navržené vegetační prvky doplňují architekturu centra a spolu s volnou plochou tvoří náplň zahrady. Jde o skupiny okrasných stromů vycházejících z ovocných druhů, které symbolicky navazují na historii sadu. Předprostoru kavárny dominuje solitérní jerlín v podchozí výšce, umístěný v mlatové míse do dlažby. Z keřů jsou u odpočívadel a pergole zvoleny solitérní magnolie v trávníku doplněné plošnými výsadbami keřů, které po obvodu zahrady doplní střední výškové patro, opticky propojí místo se vzdálenou zarostlou zahradou na západní straně a vtiskne místu „zahradní“ charakter. Druhová skladba odpovídá světelným a prostorovým nárokům a kořenovou konkurenci okolních stromů. Kosterní latnaté hortenzie jsou doplněné druhy s jemnější texturou. Hortenzie se objeví i v použití popínavých rostlin na zdech zahrady. Trvalkový záhon u pergoly zvedne atraktivitu místa využívaného pro soukromé i veřejné akce. Trávníkové plochy jsou pojednány jako travobylinný porost, který má schopnost reagovat pružněji na podmínky bezzávlahového režimu, výkyvy v termínech i kvalitě údržbě a na samotné pestré místní podmínky související se svažitostí terénu a různým podílem oslunění během dne i roku.

architekt budovy: Ing. arch. Petr Synovec

realizace: 2017-2019, bez účasti na AD, od kvality realizovaného díla se distancujeme