Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Projekty

Firemní dvůr Firemní dvůr Firemní dvůr Firemní dvůr Firemní dvůr Firemní dvůr

Na 10, Dub 2017 | |

Firemní dvůr

Někdy působí kontrasty velmi efektně, to platí všeobecně. V zahradní architektuře tento princip někdy rádi použijeme ne pro prvoplánový „uau“ účinek, ale protože to vyplyne ze situace zcela přirozeně. Protože narazíme na limity prostoru nebo materiálu, limity finanční nebo technické. Protože chceme navázat na minulost nebo chceme zrecyklovat existující hodnoty.

Pakliže se živá čerstvá zeleň potká s matným kamenem a ten zase se zeleně zpatinovaným starým betonem, výsledek působí až překvapivě zenově. Jemný pohyb trav a lístků habru vyčistí i tu nejpřepracovanější duši. A dobré kafe, samozřejmě…

Prostoru dominuje sousední cihlový komín a solitérní stará lípa, které jsme věnovali osobní péči arboristy. Jako vždy v malých prostorech, i tady našly uplatnění různé druhy popínavých rostlin a stínomilných a stálezelených druhů trvalek. Využity byly i staré keramické květináče u vstupu do budovy. Protože sázet do volné půdy šlo jen omezeně, navrhli jsme velké dřevěné nádoby pro sloupovité habry. Vše se odehrává ve valérech zelené, barvu tu a tam vnesou podrostové trvalky a okolní staré zdivo.

Realizace: fa Adam Pávek