Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

O nás

Jsme trojice zahradníků a zahradních architektů, která se věnuje převážně tvorbě rodinných zahrad. Rádi pracujeme s rostlinným materiálem a s prvky dlažeb, zídek, kamene a vody. Rostliny domům sluší a dobrá architektura sluší zahradě, vždy se snažíme vytvořit příjemný celek pomocí propracovaných detailů.  Zajímají nás moderní i alternativní technologie a ekologické přístupy v navrhování i realizaci.  Společně se snažíme vytvářet krásu a dobré podmínky pro růst rostlin, protože lidem se žije dobře tam, kde se dobře žije rostlinám.

Tereza Kvítková

Tereza je spolu s Vítkem zakladatelkou ateliéru. Rostlinám se věnovala již odmalička na zahradě rodičů, kde se na svém experimentálním záhonku snažila zkřížit sasanku s tulipánem. K vlastnímu oboru ji ale přivedl čistý zájem o přírodu a floristiku. Vystudovala Střední zahradnickou školu v Mělníku, následně obor Zahradní  a krajinářské architektury na lednické Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity.

Při studiích měla možnost nasbírat další zkušenosti v belgickém květinářství Metamorphosis, ve Švýcarsku, na Birminghamské botanické zahradě a na studiích ve Finsku. Po pracovní zkušenosti v Atelieru Schlitz začala spolupracovat s firmou Flera a po ročním inspirativním pobytu na Novém Zélandu se rozhodla pro založení vlastního atelieru. Nepravidelně přednáší o oborových tématech.

Na její práci ji baví hlavně její „multioborovost“, nutnost neustálého poznávání nového. Práce s přírodními prvky měnícími se v čase i prostoru je pro ni jistý druh nekonečného dobrodružství. Dlouhodobě ji zajímá problematika pěstování růží, popínavek, trvalek a cibulovin. Při tvorbě zahrad je jí největší inspirací příroda a vlastní dvě děti.


Tereza – profesní životopis

1. 1. 2011 založení atelieru s Vítkem Beranem

2009-2010 pracovní a studijní pobyt na Novém Zélandu

2008 spolupráce s firmou Flera

2007-2008 projekční činnost ve firmě Atelier Schlitz

2002-2007 belgické květinářství Metamorphosis

2006 odborná stáž v Birmingham Botanical Gardens, Velká Británie

2005 studium na Oulu Polytechnic, School Of Renewable Natural Resources, Finsko

2001-2007 studium oboru Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, získaný titul: Ing.

1997-2001 studium na Střední zahradnické škole v Mělníku

 

Vít Beran

Vítek byl od malička architektem na zahradě svých rodičů v Orlických horách. Různě ji převrstvoval, modeloval a překopával. Stavěl vodní díla na pěčínském potoce, proháněl se po stezkách divoké zvěře ve vozech vysněných značek a chodil si kreslit do Lidové školy umění. Jako plnoletý se vydal na toulky po Kanadě, kde si dál mohl užívat svobody. Zatímco jeho vrstevníci trávili čas v univerzitních knihovnách, Vítek své mládí trávil v terénu – poznáváním kanadské divočiny. Tam také narazil na budoucího kamaráda, zahradního architekta Joea Bidermanna, u kterého začal sbírat zkušenosti s navrhováním a zakládáním zahrad.

Zásadní zkušenosti nabyl během sedmiletého působení v Atelieru Schlitz. Své zahradnické a sadovnické vzdělání získal na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníce. Svoji práci má ze srdce rád, miluje dokonalost přírody, moderní architekturu, obdivuje šikovné lidi.Vítek – profesní životopis

1.1.2011 založení atelieru s Terezou Kvítkovou

2009-2013 studium oboru Zahradní a krajinná tvorba na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku

2006 studium Komplexní péče o dřeviny na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku

2008-2011 vlastní činnost – návrhy a realizace zahrad

2002-2008 projekční a realizační činnost ve firmě Atelier Schlitz

2000 pracovní stáž u Joe Bidermann Landscape Design, Canada  (www.joebidermann.ca)

Helena Pánková

Helena je absolventkou Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Obdivuje vše krásné – hudbu, literaturu, výtvarno, a především přírodu a její projevy. Její životní radostí jsou květiny v jejich kulturním i divokém provedení, a protože se jí botanika zdála příliš akademickou, ponořila se po gymnáziu do krás zahradní architektury.

Po studiích se věnovala inovativním materiálům pro design a architekturu v knihovně materiálů matériO. Touha více se věnovat květinám se jí následně ve vrchovaté míře naplnila při angažmá v Zámeckém zahradnictví Ctěnice, se kterým stále volně spolupracuje. Trvale rozvíjí svůj zájem o zahradní detail a studuje moderní i historické rostlinné sortimenty, stejně jako výtvarné směry v použití květin v zahradní a krajinářské architektuře.

Kromě atelieru Kvítková & Beran působí dále v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy v Kanceláři zelené infrastruktury, kde se věnuje problematice příměstských parků. Mezi její nejoblíbenější nástroje patří perenářský rýč, bronzová lopatka na cibuloviny, foťák na botanické objevy v divočině, a housle, na které se nestydí hrát ani s černými měsíčky za nehty po dni stráveném na záhoně.Helena – profesní životopis

2018 začátek spolupráce s Terezou a Vítkem

2017 – 2019 Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, kancelář zelené infrastruktury

2014 – dosud perenářka, částečné angažmá v Zámeckém zahradnictví Ctěnice, samostatná projekce, řízení realizací zahradních úprav

2013 – dosud redaktorka, Material Times

2011 – 2014 konzultantka, Knihovna Matério

2004 – 2009 technička, vědeckovýzkumná stanice John Inness Centre, GB

2010 – 2011 studium na Corvinus University Of Budapest, Faculty of Landscape Architecture, Maďarsko

2005 – 2011 studium oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, získaný titul: Ing.

2001 – 2005 Gymnázium Evropská